contrast
A
A
Lettergrootte

Hoe gebruik ik deze website?

Via deze portaal pagina stelt het meetnet vlaamse banken hun data ter beschikking.

Om data te kunnen downloaden dien je een account aan te vragen.


Disclaimer

Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld en geverifieerd.

Afdeling Kust kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten voorkomen, in welke zin dan ook. Zij behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

U heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor reproductie en/of het gebruik van multimedia-informatie dient steeds voorafgaandelijk toestemming verleend te worden door afdeling Kust.